Η  ομάδα του Chemecon στις 10 Μαΐου 2019, στο ΟΤΕ Academy διοργάνωσε την πρώτη ημερίδα ενημέρωσης και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών και πανεπιστημιακής κοινότητας με θέμα την πολυποίκιλη δυναμική των τροφίμων στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο, το FoodChem Day, με πάνω από 300 συμμετέχοντες .

Στο FoodChem Day αναπτύχθηκαν τομείς άμεσης και έμμεσης ενασχόλησης του Χημικού Μηχανικού, από το σχεδιασμό εγκαταστάσεων μέχρι το marketing και τις πωλήσεις. 

Την ημέρα του event οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα:

Παρακολούθησης ομιλιών όπου στελέχη εταιριών και άτομα του ακαδημαϊκού χώρου ανέλυσαν διάφορους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων

Συμμετοχής στο Χώρο Διασύνδεσης. Ένας χώρος αφιερωμένος στη συζήτηση των συμμετεχόντων με στελέχη εταιρειών του κλάδου

Συμμετοχής στη “Γωνιά του Ερευνητή”, όπου πληθώρα ερευνητών ενημέρωσε τους συμμετέχοντες περί διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων γύρω από τα τρόφιμα

Ακουλουθώντας το πρότυπο του PetroChem Day που διοργανώθηκε το 2018, το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και κάλυψε πολυδιάστατα την βιομηχανία των τροφίμων από τις πρώτες ύλες, έως και την τελική κατανάλωση, με ομιλίες από εταιρίες που κατέχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά των τροφίμων και την καινοτομία.  Ταυτόχρονα, παρείχε πρόσφορο έδαφος συζήτησης και έκφρασης προβληματισμών με τους προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς ερευνητές που προσέγγισαν τον κλάδο των τροφίμων, μέσα από την δική τους έρευνα.

Το FoodChem Day είχει την δυναμικότητα να αποτελέσει ισχυρή πηγή πληροφόρησης των νέων Χημικών Μηχανικών, και όχι μόνο, των μεθόδων, των τεχνολογιών και των προοπτικών που συνοδεύουν μια σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων ώστε αυτή, όπως και η  κατάρτιση των νέων Χημικών Μηχανικών, να προσαρμόζεται στις επιταγές του παρόντος και του μέλλοντος. Ο κλάδος των τροφίμων, ως ένας από τα πιο πολύπλοκους και πολυποίκιλους της βιομηχανίας, απαιτεί ολοκληρωμένη πληροφόρηση όλων και πιστεύουμε ότι το FoodChem Day το κατάφερε.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το FoodChem Day μπορείτε να βρείτε κάνοντας click πάνω στο λογότυπο της ημερίδας.