Η Helbio είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με έδρα την Πάτρα, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία Υδρογόνου και Ενεργειακών Συστημάτων, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. Έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή υδρογόνου από βιοκαύσιμα και διαθέτει εμπειρία στην κατάλυση και στη μηχανική αντίδρασης, στο σχεδιασμό διεργασιών και στην ολοκλήρωση και έλεγχο συστημάτων. 

Οι πρωταρχικοί στόχοι της εταιρείας περιλάμβαναν την ανάπτυξη μονάδας επίδειξης Generator υδρογόνου και επίσης την πρώιμη ανάπτυξη συστημάτων βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU) και CHP. Επίσης, η Helbio συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή R&D προγράμματα.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Helbio μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις μεγάλες ομάδες: 

  1. i) Προσαρμοσμένα συστήματα παραγωγής υδρογόνου, 
  2. ii) Προσαρμοσμένα συστήματα για παραγωγή ενέργειας με δυνατότητα CHP, 
  3. iii) Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Ε & Α, 
  4. iv) Άλλες υπηρεσίες.
  5.  

Το όραμα της Helbio είναι να βοηθήσει τον κόσμο να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα και τις εκπομπές ρύπων μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην παραγωγή υδρογόνου. Στόχος της Helbio είναι η μαζική παραγωγή και η διάθεση συστημάτων μικρής (0.5-5kW), μεσαίας (5-100kW) και μεγάλης (>100kW) ισχύος στην παγκόσμια αγορά. Τα συστήματα αυτά στοχεύουν σε εφαρμογές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες εκτός δικτύου περιοχές, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και σε χώρες με ασταθές δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.