Γωνιά Έρευνας

Σημαντικό μέρος της διημερίδας αποτελεί η παρουσία των Εργαστηρίων της Σχολής των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ όπου Διδάκτορες, Ερευνητές και Καθηγητές παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σχετικό με το Περιβάλλον, τις Πράσινες Τεχνολογίες και τη Κυκλική Οικονομία. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν οι παρακάτω ερευνητές:

  • ~ Δημήτρης Σταμόπουλος – Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
  • ~ Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου – Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
  • ~ Ανδρομάχη Τζανή – Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
  • ~ Κωνσταντίνος Μουστάκας – Εργαστήριο Γενικής Χημείας