Η SYCHEM A.E. είναι ένας Ελληνικός όμιλος εταιρειών με διεθνή παρουσία, που επικεντρώνεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, ενώ πιστεύει σε ένα πράσινο μέλλον, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό

Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μονάδων αφαλάτωσης, συστημάτων επεξεργασίας νερού και παραγωγός αφαλατωμένου νερού, στην Ελλάδα, και από τους σημαντικότερους στην διεθνή αγορά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες μεμβρανών και φίλτρων. Δραστηριοποιείται στην μελέτη και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με γεω-εναλλαγή (αβαθής γεωθερμία), ανάκτηση θερμότητας, συμπαραγωγή και φωτοβολταϊκά, σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα αναφοράς. Παράλληλα, ο όμιλος, δίνει βάση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, με εξειδικευμένες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ενώ διαθέτει μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο στην Κρήτη. Τέλος, η μελέτη και κατασκευή των συστημάτων καθοδικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίων και υποθαλάσσιων βιομηχανικών κατασκευών, αποτελεί έναν ακόμα τομέα δραστηριοποίησης του ομίλου.

Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου ENDEAVOR και έχει διακριθεί με σημαντικό αριθμό εγχώριων βραβεύσεων για τις καινοτόμες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις που προσφέρει (2015 και 2016 Greek Export Awards, 2016 Environmental Awards, 2017 Best City Awards) ενώ το 2019  διακρίθηκε διπλά  για τον Σταθμό Βιοαερίου στην Κρήτη από την Παγκόσμια Ένωση Βιοαερίου.

Πίσω από την SYCHEM όμως, βρίσκονται οι άνθρωποί της, η κινητήριος δύναμη και το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο της, για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την υλοποίηση του εταιρικού οράματος.