Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό Σύλλογο Νέων Χημικών Μηχανικών που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με γνώμονα τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και το επάγγελμά τους, επιθυμεί να  συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση των νέων με το αντικείμενο των σπουδών τους και να γεφυρώσει κάθε πιθανό χάσμα. Η προσπάθεια αυτή γίνεται μέσω οργανωμένων και πολυδιάστατων δράσεων με κύριο άξονα την άμεση και σφαιρική πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας του Χημικού Μηχανικού σήμερα.

Αν και ως σύλλογος συστάθηκε το 2017, η ιστορία του ξεκινά από το 2013 στο πλαίσιο μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα αγοράς», στο οποίο οι φοιτητές καλούνταν να αναζητήσουν την λύση ενός προβλήματος της σχολής. Αυτή δόθηκε από  μια ομάδα τριών φοιτητριών, τη Δέσποινα Ζυμπελούδη, Εμμανουέλα Γρατσία και Χριστιάνα Τσιλιγιάννη, οι οποίες οραματίστηκαν την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, φοιτητικού οργανισμού στους χώρους της σχολής, ο οποίος θα προσέφερε ερεθίσματα στους φοιτητές ώστε να έρθουν πιο κοντά στο επάγγελμά τους. Από τότε το Chemecon έχει μεγαλώσει πολύ. Πλέον, απαρτίζεται από μια πολυμελή ομάδα 43 εθελοντών, που δουλεύουν συλλογικά για την επίτευξη των νέων στόχων που τίθενται συνεχώς, συνεχίζοντας με θέληση και αποφασιστικότητα την πρωτοβουλία που ξεκίνησε τότε.

Όραμα του Chemecon είναι η σωστή κατάρτιση -τεχνική και μη- των νέων Χημικών Μηχανικών, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τον επαγγελματικό τους εαυτό και να βελτιωθούν οι συνθήκες αποκατάστασής τους. Για την επίτευξη αυτού, το Chemecon έχει θέσει συγκεκριμένους και ακριβείς στόχους οι οποίοι ανανεώνονται και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, όσο αυξάνεται και η δυναμικότητα του.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν:

-Τη σύνδεση των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή Χημικό Μηχανικό με την πρακτική εφαρμογή τους,

-Την οργάνωση επισκέψεων σε βιομηχανίες, ώστε οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και να δικτυώνονται με πρόσωπα που θα τους εμπνεύσουν στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία,

-Την  οργάνωση σεμιναρίων που θα εστιάζουν σε χρήσιμα Soft και Hard skills,

-Τη διοργάνωση θεματικών επιστημονικών συνεδρίων, γνωστών και ως ChemDays όπου οι φοιτητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με εργαζόμενους και ερευνητές σε έναν συγκεκριμένο τομέα και να εξοικειωθούν με τον τρόπο που οι κλάδοι αυτοί λειτουργούν.

Με πυξίδα τις αξίες της δημιουργικότητας και του επαγγελματισμού και όρεξη για δουλειά και συνεργασία, το Chemecon, στα 8 χρόνια από τη σύλληψη του, έχει οργανώσει, μεταξύ άλλων:

16 Επισκέψεις σε βιομηχανίες εντός Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των Papoutsanis, KORRES, TITAN, Air Liquide, Παυλίδη, Νestle κ.α.

21 Σεμινάρια Soft, Hard Skills και άλλου περιεχομένου, με θέματα όπως: Σύνταξη Βιογραφικού και Προσομοίωση Συνέντευξης, Δημιουργία Προφίλ στο LinkedIn,  Εκμάθηση Χρήσης Word, Excel,Wordpress, Μεταπτυχιακά για Χημικούς Μηχανικούς στο Εξωτερικό, Ενημέρωση για το Πρόγραμμα PDEng στο Πανεπιστήμιου του Delft στην Ολλανδία.

2 Θεματικές Ημερίδες ChemDays, η πρώτη το 2018 αφιερωμένη στο πετρέλαιο και τα παράγωγά του, «PetroChem Day» που προσέλκυσε περισσότερα από 200 άτομα, και η δεύτερη το 2019 αφιερωμένη στον κλάδο των τροφίμων, «FoodChem Day» με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες και τέλος,

3 Πολυήμερες Εκδρομές σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, σε βιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα εκτός Αττικής.

Σήμερα, το Chemecon αριθμεί 43 εθελοντές, περισσότερα από 140 μέλη και δεκάδες δράσεων με σκοπό να εκπληρώσει την αποστολή του, δηλαδή την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φοιτητών χημικών μηχανικών και του μελλοντικού επαγγέλματός τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Chemecon μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του, κάνοντας click πάνω στο λογότυπο του.