H Polyeco ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί την πρώτη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα. Kατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις πιο σημαντικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Κεντρική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τις χώρες του Ινδικού Ωκεανού, υλοποιώντας μερικά από τα πλέον απαιτητικά έργα διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την υφήλιο. 

Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, η Polyeco προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα των πελατών της. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ανάκτησης, απορρύπανσης και αποκατάστασης, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων για τον βιομηχανικό τομέα. Το ευρύ πεδίο εξειδίκευσης της Polyeco περιλαμβάνει την αδειοδότηση, απορρύπανση, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση όλων των τύπων επικινδύνων και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. 

Mε συστηματική επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, η Polyeco στοχεύει στη δημιουργία νέων μεθόδων για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας εμπράκτως τον προσανατολισμό στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, μέσω της ανάκτησης και τελικής διάθεσης όλο και περισσοτέρων βιομηχανικών αποβλήτων. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της Polyeco, πραγματοποιείται στο διαπιστευμένο με το πρότυπο ISO 17025 εργαστήριο της, το οποίο αποτελεί ζωτικό κομμάτι του κλάδου. Τμήμα των εργασιών του είναι να ελέγχει διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους αποβλήτων, εξασφαλίζοντας έτσι ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία και συμβάλλοντας στην επιλογή των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων επεξεργασίας/ανάκτησης. Στο εργαστήριο διεξάγονται επίσης χημικές αναλύσεις για τρίτους.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό όπως μεταξύ άλλων ICP-OES, Adiabatic Calorimeters, Ion Chromatography, Total Organic Carbon Analyzer, Gas Chromatography (ECD, FID, MS), X-Ray Diffraction (XRD), Flash Point & Auto-ignition Testers, Self-heating Apparatus, Automatic Titrator, Kjeldhal Apparatus και εξοπλισμό επεξεργασίας δειγμάτων (milling & pulverization).

Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, έχοντας την ικανότητα χειρισμού πολλαπλών δειγμάτων ημερησίως. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του εργαστηρίου, αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι βάσει των προτύπων ISO, ΕΝ, ASTM, APHA και EPA καλύπτοντας έτσι τον προσδιορισμό ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων. 

Στόχος της Polyeco είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών της με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και σε συμμόρφωση με πρότυπα διαπίστευσης και πιστοποίησης. H επίδοση και η ποιότητα του εργαστηρίου διασφαλίζονται μέσω του διαπιστευμένου  συστήματος διαχείρισης (ISO 17025) και των πιστοποιημένων συστημάτων της εταιρείας (ISO 9001, EMAS και OHSAS 18001).

Η POLYECO έχει διαχειριστεί από την ίδρυση της πάνω από 400.000 τόνους βιομηχανικών αποβλήτων και έχει παράξει δευτερογενές υγρό και στερεό εναλλακτικό καύσιμο, εναλλακτικές πρώτες ύλες και βιομηχανικά πρόσθετα για αποφυγή ρύπανσης. Τα βιομηχανικά απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν ή να διατεθούν στην Ελλάδα, αποστέλλονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τελική διάθεση.

Με προσήλωση και ευαισθησία στο ρόλο της προς την κοινωνία, η Εταιρία  υλοποιεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και πρακτικές που αντικατοπτρίζουν τις αξίες της και καθορίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενσωματώνοντας εθελοντικά κοινωνικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον στόχους στις καθημερινές της επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αναζητά συνεχώς νέους τρόπους υποστήριξης της νέας γενιάς και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αποτελούν η ίδρυση του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού  PCAI, οι υποτροφίες και οι χορηγίες που παρέχει σε σπουδαστές και επιστημονικά συνέδρια σε ετήσια βάση,   καθώς και η ενεργή συμμετοχή της σε πιλοτικά επιστημονικά προγράμματα.