Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Απασχολεί περίπου 5.400 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext Βρυξελλών, στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ιστορία του Τιτάνα ξεκινά το 1902 στην Ελλάδα, με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου τσιμέντου στην Ελευσίνα και η πορεία της εταιρίας συνδέεται με την ιστορία της χώρας, καθώς είναι πάντα παρούσα στη δημιουργία και την κατασκευή μεγάλων εθνικών υποδομών. Σήμερα στην Ελλάδα διαθέτουμε 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου (Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Δρέπανο Αχαΐας, Καμάρι Βοιωτίας), μονάδα άλεσης κλίνκερ και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων (Ελευσίνα), 4 σταθμούς διανομής, 25 λατομεία και 28 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος ενώ απασχολούμε περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους.

Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 του ΟΗΕ (UN SDGs) και συνεργάζεται με εταίρους σε όλο τον κόσμο για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων και την καθιέρωση υψηλότερων βιομηχανικών προτύπων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία ακολουθεί πιστά τις παγκόσμιες τάσεις για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επιδιώκει ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς από όλο τον κόσμο σε ερευνητικά προγράμματα όπως τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση “RECODE“ και “CARMOF“, καθώς επίσης και το έργο “SEACON“ που αποσκοπεί στην χρήση θαλάσσιου νερού για την παραγωγή βιώσιμου σκυροδέματος νέας γενιάς.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Τιτάνα είναι η υποστήριξη των νέων ανθρώπων στην εκπαίδευση και στη μετάβασή τους στην απασχόληση, γι’ αυτό και από τη δεκαετία του ’80 υλοποιεί ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάρτισή τους. Είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που υπέγραψαν, το 2015, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact for Youth), την αμοιβαία δέσμευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιχειρηματικής κοινότητας, που στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησης των νέων. Σήμερα, ο ΤΙΤΑΝ, μέσα από τη δράση του YOUTH MATTERS, δεσμεύεται να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων, να τους βοηθήσει να  σχεδιάσουν το μέλλον τους και  να μετατρέψουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα.